Trustpilot
Biz qabul qilamiz:

Agayeva, M. - Musiqa nazariyasi

    Fayl formati: PDF
  • 12000 SO'M
Asarni sotib olish uchun uni Savatchaga qo‘shing, so‘ng to‘lovga o‘ting. To‘lov amalga oshirilgach, fayllarni o‘z qurilmangizga yuklab olishingiz mumkin bo‘ladi. Fayllardan Shaxsiy kabinetning “Sotib olingan fayllar” sahifasida to‘lov amalga oshirilgach foydalanish mumkin bo‘ladi.

Bolalar musiqa va san'at maktablari uchun o'quv-uslubiy qo'llanma.

Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanma o'quv dasturi talablariga mas zaruriy hajmdagi barcha musiqiy-nazariy ma'lumotlarni va asosiy nazariy bilimlarni o'zichiga algan ba'lib, balalar musiqa va san'at maktablarida «Solfedjia» va «Musiqa nazariyasi» fanlarini o'zlashtirish uchun mo'ljallangan.

O'zbek va rus tillarida. 100 bet.

MUNDARIJA
Kirish
Tovushlar balandligi. Registrlar
Tovushqator. Asosiy pog'onalar va ularning nomlari
Oktavalar
Tovush nomlari. Notalar. Notalar chizig'i. Notalarning nota
yo'lida joylashuvi
Kalitlar
Tovush cho'zimlarining nomlari va ularning nota bilan
yozilishi
Yarim ton va butun ton. Alterasiya belgilari
Tovushlar engarmonizmi
Musiqiy aksent (zarb). Kuchli va kuchsiz hissalar. Metr.
Takt. Takt chizig'i. O'lchov
Lad. Major va minor ladlari. Turg'un va noturg'un tovushlar
va ularning yechilishi. Tonika. Tonika uchtovushligi
Gamma. Do major gammasi.
Major gammasining tuzilishi. Tonallik
Boshlovchi tovushlar
Pauzalar
Tovush cho'zimini uzaytiruvchi qo'shimcha belgilar
Taktoldi
Transpozitsiya
Musiqiy ibora. Sezura. Repriza
Temp
Dinamik belgilar, ularning yozilishi va nomlanishi
Garmonik va melodik major
Minor ladi. Minor ladining ko'rinishlari. Parallel tonalliklar
Nomdosh tonalliklar
Kanon. Sekvensiya
lntervallar
Ohangdosh (konsonans) va noohangdosh
(dissonans) intervallar
lntervallarning aylanishi

Turg'un va noturg'un intervallar. Noturg'un intervallarning
yechilishi. Noturg'un (dissonans) intervallarning yechilishi
lntervallarning taЬiiy major va taЬiiy minor gammalari
pog'onalarida joylashishi
Uchtonliklar
Akkordlar.Uchtovushlik.Uchtovushliklar ko'rinishi.
Ohangdosh va noohangdosh uchtovushliklar
Uchtovushliklarning aylanmalari
Major va minorning asosiy uchtovushliklari
S va D uchtovushliklari va ularning aylanmalari yechilishi
Kamaytirilgan va orttirilgan uchtovushliklar
va ularning yechilishi
Septakkord. Dominantseptakkord (D7 ) va uning yechilishi
Dominantseptakkordning aylanmalari va ularning yechilishi
Yetakichi septakkordlar (Vll7)
11 pog'ona septakkordi (117 )
Major va minorning yondosh uchtovushliklari
Tovushlarning harfiy tizim bo'yicha yozilishi
Kvinta davrasi. Tonalliklar engarmonizmi
Xarakterli intervallar
Xalq musiqasining yetti pog'onali diatonik ladlari
Pentatonika
O'zgaruvchan ladlar
Xromatizm va alterasiya
Xromatik gamma
Tonalliklar pog'onadoshligi
Modulyatsiya va og'ishma
Oddiy metrlar va o'lchovlar.
Oddiy o'lchovli taktlarda cho'zimlarning turkumlani
Murakkab metrlar va o'lchovlar
Aralash metrlar va o'lchovlar.
Aralash o'lchovli taktlarda cho'zimlarning turkumlanishi.
O'zgaruvchan o'lchovlar.


Sharh yozing

Izoh: HTML belgilash qo‘llab-quvvatlanmaydi! Oddiy matndan foydalaning.
    Yomon           Yaxshi

Agayeva, Musiqa nazariyasi