Trustpilot
Biz qabul qilamiz:

Azimov Xolmirza - Fortepiano darsligi

    Fayl formati: PDF
  • 11000 SO'M
Asarni sotib olish uchun uni Savatchaga qo‘shing, so‘ng to‘lovga o‘ting. To‘lov amalga oshirilgach, fayllarni o‘z qurilmangizga yuklab olishingiz mumkin bo‘ladi. Fayllardan Shaxsiy kabinetning “Sotib olingan fayllar” sahifasida to‘lov amalga oshirilgach foydalanish mumkin bo‘ladi.

Mazkur darslik 1971 yilda chop etilgan „Fortepiano darsligi“ kitobining to‘ldirilgan va qayta ishlangan nashri bo‘lib, asosan o‘zbek xalq kuy-ohanglari negizida yaratilgan asarlardan tuzilgan. Ular yosh sozandalaming fortepiano chalish ko‘nikmalarini hosil qilishiga, ijro malakalarini tobora oshirib borishiga qaratilgan. Darslik bolalar musiqa va san’at maktablarining maxsus fortepiano ixtisosligi .bo'yicha bilim olayotgan quyi sinf o‘quvchilariga mo‘ljallangan. Undan umumiy fortepiano fanidan tahsil ko‘ruvchi yuqori sinf o‘quvchilari ham
foydalanishlari mumkin. O'zbek tilida (lotincha). 265 bet.

MUNDARIJA
So'zboshi
Uslubiy tavsiyalar
Musiqa nazariyasidan qisqacha ma’lumotlar
Darslikka kiritilgan asarlami chalishga doir uslibiy ko'rsatmalar
BIRINCHI BO‘LIM
Qo‘shiqlarni xirgoyi qilish va fortepianoda pardalami topib chalish uchun misollar
Oq terakmi ko‘k terak. 0 ‘zbek-xalq qo‘shig‘i
Quyon.O‘zbek xalq qo‘shig‘i
Oftob chiqdi. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Choriy chanbar. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Zuv-zuv borag'ay. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Oltin paxtam. M. Burxonov musiqasi
Do'lana. D. Zokirov musiqasi
Yallachi laylak. F. Nazarov musiqasi
Gunafsha. G‘. Qodirov musiqasi
Biz ekkan archa. G‘. Qodirov musiqasi
Xayroning boiay. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Qo‘zichog‘im. X. Azimov musiqasi
Yaxshi bola. N. Norxo‘ jaev musiqasi
Kuylami ikki qo‘lda har xil barmoqlar bilan
bog‘lamay chalish uchun misollar
Zuv-zuv borag'ay. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Alla. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Boychechak. M. Ashrafiy musiqasi
Murabbojon. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Yomg‘ir yog‘aloq. S. Boboyev musiqasi
Bibigul. Qoraqalpoq xalq qo‘shig‘i
Modyelcham. I. Hamroyev musiqasi
Quvnoq g'ozlar. Rus xalq qo‘shig‘i
Mashqlar
Bilaguzuk. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Kuz
Dangasa. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
0 ‘zbek xalq kuyi ruxida
0 ‘ynaylik omon. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Venger xalq qo‘shig‘i
Yallama-yorim. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Qo'shiq. F. Nazarov musiqasi
Men o‘zim, men o‘zim. Chex xalq qo‘shig‘i
Sigircham. Rus xalq qo‘shig‘i
Ukrain xalq qo‘shig‘i.
Qashqarcha. 0 ‘zbek xal‘ qo‘shig‘i
Biz baxtiyor bolalar. V. Komiljonov musiqasi
Jamalagim. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
0 ‘zbek xalq kuyi ruxida
Achichan. Koreys xalq qo'shig'i
Alla. X. Azimov musiqasi
Qish. G‘. Qodirov musiqasi
0 ‘zbek xalq kuyi ruhida
Buxorcha. 0 ‘zbek xalq ashulasi
Romans. T. Sodiqov musiqasi
Tojik xalq qo‘shig‘i
Bolgar xalq qo‘shig‘i
Baxtiyorlar qo‘shig‘i. II Akbarov musiqasi
Olma. K. Abdullaev musiqasi
Suvora II. 0 ‘zbek xalq ashulasi
Quvon. I. Xamzin musiqasi
Yugoslav xalq qo‘shig‘i
Hilpillama. M. Leviyev moslashtirgan
Olma atrjon. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Tom boshida tog‘ora. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Akalarimizdan bo'lasan. A. Maldiboev musiqasi
Yangi yil. II Akbarov musiqasi
Yoshligim, yoshligim. 0 ‘zbek xalq ashulasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
Bog‘chamiz. I. Hamroev musiqasi
Qadimiy fransuz qo‘shig‘i
Archa bayroqchasi. II Akbarov musiqasi
—Etyud. X. Azimov musiqasi
Qorda o'yin. Ik. Akbarov musiqasi
Qish. M. Krutuskiy musiqasi
-Etyud. X. Azimov musiqasi
Sayrang qushlar. Ik. Akbarov musiqasi
Kimning xati chiroylik. S. Xayitboev musiqasi
Bahor keldi. G‘. Qodirov musiqasi
i/Yali-yali. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Quvnoq ashula. M. Leviev musiqasi
Qo'shiq. D. Levidova musiqasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
Gulbahor. 0 ‘zbek xalq ashulasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
Ona qo‘shig‘i. V. Nadejdin musiqasi
v O‘zbek xalq qo‘shig‘i ruhida
Xazil. L. Mosart musiqasi.
Oq terakmi, ko‘k terak. S. Yudakov moslashtirgan
Bulbulcham. M. Nasimov musiqasi
Kanon. Ch. Nurimov musiqasi
Jonim aylansin. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Etyud. X. Azimov musiqasi.
Ramazon haqida qo‘shiq. X. Azimov musiqasi.
G‘amgin ashula. X. Azimov musiqasi
Kapalak. S. Boboev musiqasi
Qari navo. 0 ‘zbek xalq ashula. N. Norxo'jaev
moslashtirgan
Etyud. X. Azimov musiqasi
Sarvi ravonim. Sh. Ramazonov musiqasi
Ona. I. Xamroev musiqasi
Ilila yor. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Zarra gul. Tojik xalq ashulasi
Xayol. M. Mamedov musiqasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
Paxta ochildi. 0 ‘zbek xalq ashulasi
Abay qo‘shig‘i. B. Yerzakovich musiqasi
Alla. M. Tojiev musiqasi
Qo‘zilarim. F. Nazarov musiqasi
Raqs. H. Rahimov musiqasi
Menuet. Pak-En-Din musiqasi
Raqs. Ik. Akbarov musiqasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
Ertak. X. Abdullaev musiqasi
Latish xalq qo‘shig‘i. A. Jilinskiy qayta ishlagan
Qoraqalpoq xalq qo‘shig‘i. X. Azimov qayta ishlagan
Bog‘chada. H. Rahimov musiqasi
Xotira. N. Norxo' jaev musiqasi
G‘ayra-g‘yra. 0 ‘zbek xalq ashulasi
Qoraqalpoq xalq qo‘shig‘i
—Etyud. X. Azimov musiqasi
-Mungli kuy. X. Azimov musiqasi
Jonon. 0 ‘zbek xalq kuyi
- Dostoncha. X. Azimov musiqasi
Sho‘x o‘yin. B. Nadejdin musiqasi.
Chamanda gul. 0 ‘zbek xalq qo‘shig‘i
Etyud. X. Azimov musiqasi
- Turnalar raqsi. X. Azimov musiqasi
Qirg‘iz xalq qo‘shig‘i
Bolalar qo‘shig‘i. J. Vekerlin musiqasi
Fabrika. 0 ‘zbek xalq ashulasi
-Etyud. X. Azimov musiqasi
U1 kun jonon. 0 ‘zbek xalq ashulasi
_ Xayolchan raqs. X. Azimov musiqasi
Rus qo‘shig‘i. A. Geduke musiqasi
— Etyud. X. Azimov musiqasi
Hikoyacha. S. Maykapar musiqasi
Ashula. P. Xoliqov musiqasi
Yaxshi kayfiyat. X. Azimov musiqasi
— Yetim. X. Azimov musiqasi
0 ‘yin. E. Nalbandov musiqasi
Marsh. R. Shuman musiqasi
Kontrdans-ekosez. Qadimgi angliya xalq raqsi
Alemanda. Qadimiy fransuzcha raqs
Lirik raqs. S. Boboev musiqasi.
Subhidam. 0 ‘zbek xalq ashulasi
Hikoya. Ch. Mirzaev musiqasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
Sayyoh. X. Azimov musiqasi
Endi sendek. 0 ‘zbek xalq ashulasi
Polka. M. Glinka musiqa
Yolg‘iz. X. Azimov musiqasi
Quvnoq ertak. D. Shostakovich musiqasi
Menuet. Y. Gaydn musiqasi
Quvnoq doira. B. Guenko musiqasi
Tanovar. 0 ‘zbek xalq ashulasi
So‘zsiz ashula. X. Azimov musiqasi
Pyesa. S. Boboev musiqasi
Dilbar. 0 ‘zbek xalq ashulasi
Ayiqchaning orzusi. A. Rekashyus musiqasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
Alla. G‘. Qodirov musiqasi. X. Azimov
moslashtirgan
Xayrlashuv. X. Azimov musiqasi
Alla. T. Qurbonov musiqasi
Mening toychog‘im. A. Grechaninov musiqasi
—Etyud. X. Azimov musiqasi
Sharqona raqs. X. Azimov musiqasi
Inglizlarning qadimiy matroscha raqsi. G. Pyorsel
musiqasi
Tanovar. 0 ‘zbek xalq ashulasi
So‘zsiz ashula. Ya. Sabzanov musiqasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
Namanganning olmasi. Sh. Ramazonov musiqasi
Alam. X. Azimov musiqasi
Buvimning hikoyasi. X Rahimov musiqasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
-Qizlar raqsi. X. Azimov musiqasi
Qizlar raqsi. Ya. Sabzanov musiqasi
- Shodiyona. X. Azimov musiqasi
Syegoh
Etyud. X. Azimov musiqasi
0 ‘ynasin. T. Jalilov musiqasi. X. Azimov qayta
ishlagan
Parilar raqsi. X. Azimov musiqasi
Serenada. S. Varelas musiqasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
Kichik romans. X. Azimov musiqasi.
Ertak. G. Mushel musiqasi.
Kichik pyesa. F. List musiqasi
Mungli ashula. X. Azimov musiqasi
Etyud. X. Azimov musiqasi
Suvda ashula. X. Azimov musiqasi
Sayyora. Xamza Xakimzoda musiqasi.
IKKINCHI BO‘LIM
Polifenik kuylar
Chaman ichra. X. Azimov qayta ishlagan
.-Biaguzuk. X. Azimov qayta ishlagan
Orzu. P. Xoliqov qayta ishlagan
Qashqarcha. X. Azimov qayta ishlagan
Savti munojot. A. Berlin qayta ishlagan
Xalq kuyi. B. Zeydman musiqasi
Yoriltosh. B. Zeydman qayta ishlagan
„Tohir va Zuxra“ dramasidan ashula. X. Azimov
Chamanda gul. X. Azimov qayta ishlagan
Yolg'iz. X. Azimov qayta ishlagan
Fabrika. X. Azimov qayta ishlagan
Qarunavo. X. Azimov qayta ishlagan
Pyesa. S. Lyapinov musiqasi
Sarabanda. L. Gedike musiqasi
Bepoyon ras dalasi. Rus xalq qo‘shig‘i
1- invensiya. P. Xoliqov musiqasi
2- invensiya, P. Xoliqov musiqasi
Kanon. V. Saparov musiqasi
Menuet. I.S.Bax musiqasi
Sarabanda. A. Korelli musiqasi
UCHINCHI BO‘LIM
Sonatina va variasiyalar
Variasiya. X. Azimov musiqasi
Bilaguzuk. 0 ‘zbek xalq kuyi mavzusiga variasiya.
B. Zeydman. musiqasi
Olmani otdim.0‘zbek xalq kuyi mavzusiga variasiya
„Sehrli nay“ opyerasi mavzusiga variasiya
V. Mosart musiqasi
Sonatina sol-major. 1- qism L. Bextxoven musiqasi
Sonatina— 2- qism A. Jiiinskiy musiqasi
Sonatina. I. Gaydn musiqasi
Sonatina. X. Azimov musiqasi
Sonatina. I. Pleyel musiqasi
Sonatina. X. Azimov musiqasi
Sonatina. D. Kobalevskiy musiqasi
Sonatina. A. Gedike musiqasi
Sonatina. X. Azimov musiqasi
Yengil sonatina. 2- qism — Rondo V. Mosart
musiqasi
TO‘RTINCHI BO‘LIM
To‘rt qo‘lda jo‘r bo‘Iib chalish uchun pyesalar
Terimchilar qo‘shig‘i. S. Yudakov musiqasi
Qarinavo. 0 ‘zbek xalq ashulasi. X. Azimov qayta
ishlagan
Endi sendek.O'zbek xalq ashulasi. X. Azimov qayta
ishlagan
Andante. F. Shubert musiqasi
U1 parivash. 0 ‘zbek xalq ashulasi. X. Azimov qayta
ishlagan
Ey quyosh. „Tohir va Zuhra“ dramasidan. T. Jalilov
X. Azimov qayta ishlagan
Yallama-yorim. 0 ‘zbek xalq ashulasi. X. Azimov qayta ishlagan
Qizlar xori. P. Chaykovskiy musiqasi
Tanovar. 0 ‘zbek xalq ashulasi. X. Azimov qayta ishlagan
Maysaraning ishi S. Yudakov musiqasi. X. Azimov moslashtirgan
Syutadan 2- qism. G‘. Qodirov musiqasi
Qoraqalpoq xalq qo‘shig‘i. X. Azimov qayta ishlagan
BESHINCHI BO‘LIM
Gammalar, akkordlar va arpedtio jadvali


Sharh yozing

Izoh: HTML belgilash qo‘llab-quvvatlanmaydi! Oddiy matndan foydalaning.
    Yomon           Yaxshi