Trustpilot
Biz qabul qilamiz:

Jabborov, A., Begmatov S. va Azamova M. - O'zbek musiqasi tarixi

  • 35000 SO'M
Asarni sotib olish uchun uni Savatchaga qo‘shing, so‘ng to‘lovga o‘ting. To‘lov amalga oshirilgach, fayllarni o‘z qurilmangizga yuklab olishingiz mumkin bo‘ladi. Fayllardan Shaxsiy kabinetning “Sotib olingan fayllar” sahifasida to‘lov amalga oshirilgach foydalanish mumkin bo‘ladi.
PDF Online va MP3 Online formatlaridan to‘lovdan so‘ng yuklab olishlarsiz faqat onlayn foydalanish mumkin. Fayllardan Shaxsiy kabinetning “Sotib olingan fayllar” sahifasida to‘lov amalga oshirilgach foydalanish mumkin bo‘ladi.
Qanday sotib olishni bilmasangiz, bu yerga bosing.

Darslik bakalavdat ta’limi o ‘quv rejasining 3-umumkasbiy fanlar o ‘quv adabiyoti turkumiga kiradi hamda davlat ta’iim standartlari va namunaviy o‘quv dasturi mazmuniga mos. Unda XX asr o ‘zbek musiqa madaniyatining shakllanish va rivojlanish bosqichlari, musiqiy
hayot, bastakorlik va kompozitorlik ijodi, musiqa ta’iim maskanlari, teatr va ijodiy jamoalar faoliyati, san’at namoyandalari, hayoti va ijodi, davr musiqiy janrlarining shakllanishi, ijodiy hamkorlik va o‘zbek kompozitorlik maktabi, simfoniya, opera, balet, vokal va kamer-cholg‘u
janrlaridagi o‘zbek kompozitorlarining yaratgan asarlari va rivoji yoritib berilgan.
Darslik musiqa oliy ta’iim bakalavrial tizimining barcha ixtisoslik talabalari uchim mo‘ljallangan. O'zbek tillida (lotincha). 205 bet.

Mundarija:

Kirish
0 ‘zbekiston musiqa madaniyati va san’atining asosiy xususiyatlari
XX asr boshlarida o'zbek musiqasi
XX asming 20 - 40-yiIIarida madaniy - musiqiy hayot
Ikkinchi jahon urushi yillarida musiqiy hayot
XX asming 50-80 yillarida musiqiy hayot
Musiqali teatr
0 ‘zbek musiqali drama va komediyasi XX asming 50 - 90-yillarida
0 ‘zbek operasi
Balet
Vokal musiqa
Cholg'u musiqasi
Kino musiqa
0 ‘zbek estrada musiqasi
0 ‘zbekiston musiqashunosligi
Mashqlar to‘plami
Glossariylar musiqiy atamalar lug‘ati
Foydalanilgan adabiyotlar


Sharh yozing

Izoh: HTML belgilash qo‘llab-quvvatlanmaydi! Oddiy matndan foydalaning.
    Yomon           Yaxshi

Begmatov, Jabbarov, Azamova