Biz qabul qilamiz:

Mansurov А., Payziyeva D. - Solfedjio II (o'quv-uslubiy qo'llanma)

    Fayl formati: PDF
  • 12000 SO'M
Asarni sotib olish uchun uni Savatchaga qo‘shing, so‘ng to‘lovga o‘ting. To‘lov amalga oshirilgach, fayllarni o‘z qurilmangizga yuklab olishingiz mumkin bo‘ladi. Fayllardan Shaxsiy kabinetning “Sotib olingan fayllar” sahifasida to‘lov amalga oshirilgach foydalanish mumkin bo‘ladi.

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma Bolalar musiqa va san'at maktablarining o'quvchilari va ularga dars beruvchi o'qituvchilar uchun mo'ljallangan o'quv adabiyoti bo'lib, o'quv rejalariga kiritilgan «Solfedjio» fanini o'quvchilar tizimli ravishda o'zlashtirishlarini ko'zda tutadi. Notaga qarab kuylashni, tinglab musiqiy diktant yozishni o'rganayotgan o'quvchilar O'zbekiston kompozitorlari asarlaridan olingan kuylarni o'quv dasturi talablari asosida o'zlariga yanada chuqurroq singdirib oladilar, bilim chegaralari kengayadi, zaruriy ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

60 bet. O'zbek tilida

MUNDARIJA

Kirish
1-dars. Yangi o'quv yili bilan!
2-dars. Minor. Lya minor gammasi
3-dars. Minor gammasining ko'rinishlari. Tabiiy, garmonik va melodik lya minor
4-dars. lkki va uch hissali o'lchovda ritmik guruhlar. Punktir ritm
5-dars. Ritmik diktant va mashqlar
6-dars. Mi minor tonalligi. Tabiiy mi minor
7-dars. Garmonik va melodik mi minor
8-dars. Notanish kuylarni notadan kuylash. Ritmik diktant
9-dars. Oraliq nazorat darsi
10-dars. Parallel tonalliklar
11-dars. Re minor tonalligi. Tabiiy re minor
12-dars. Garmonik va melodik re minor
13-dars. Si minor tonalligi. Tabiiy, garmonik va melodik si minor
14-dars. lntervallar tushunchasi. Sof prima, sof kvarta, sof kvinta, sof oktava intervallari.
Ularni tuzish, kuylash va eshitib aniqlash
15-dars. lntervallarni tuzish, intonatsiya qilish va eshitib aniqlash
16-dars. Chorak yakuni. Nazorat darsi
17-dars. Katta sekunda (К.2) va kichik sekunda (k.2) intervallari.
Ularni tonallikda va notadan tuzish
18-dars. Katta va kichik sekunda intervallarini kuylash va eshitib aniqlash
19-dars. Garmonik minorda ortirilgan sekunda intervali (ort.2)
20-dars. Katta (К3) va kichik (k3) tersiya intervallari. Ularni tuzish, kuylash va eshitib aniqlash
21-dars. Major (М 5/3) va minor (m 5/3) uchtovushliklari.
Ularni tonalliklarda tuzish va eshitib aniqlash
22-dars. Katta (Кб) va kichik (kб) seksta intervallari
23-dars. Katta va kichik seksta intervallarini tuzish va eshitib aniqlash.
lntervallarga doir kuylarni tahlil etish
24-dars. Ritmik guruhlar. Nuqtali nimchorak va о'п oltitalik notalar
25-dars. Ritmik guruhlarga oid kuylarni kuylash
26-dars. Oraliq nazorat darsi
27-dars. Katta (К7) va kichik (k7) septima intervallari
28-dars. Katta va kichik septima intervallarini tuzish, eshitib aniqlash
29-dars. Sol minor tonalligi. TaЬiiy sol minor
30-dars. Garmonik va melodik sol minor
31-dars. Sekvensiya
32-dars. Fermata
33-dars. Motiv
34-dars. Yakuniy nazorat darsi
Tanishtiruv va foydalanish uchun qo'shimcha adaЬiyotlar ro'yxati


Sharh yozing

Izoh: HTML belgilash qo‘llab-quvvatlanmaydi! Oddiy matndan foydalaning.
    Yomon           Yaxshi

Mansurov А., Payziyeva D., Solfedjio