Trustpilot
Biz qabul qilamiz:

Yor-yor xalq qo'shiqlari (ovoz)

    Fayl formati: PDF
  • 14000 SO'M
Asarni sotib olish uchun uni Savatchaga qo‘shing, so‘ng to‘lovga o‘ting. To‘lov amalga oshirilgach, fayllarni o‘z qurilmangizga yuklab olishingiz mumkin bo‘ladi. Fayllardan Shaxsiy kabinetning “Sotib olingan fayllar” sahifasida to‘lov amalga oshirilgach foydalanish mumkin bo‘ladi.

O'zbek xalq qo'shiqlar. Notalar.

Yor-yor

Hay-hay o'lan, jon o'lan-o o'lanchi qiz yor-yora, o'lanchi qiz,
Va'dasida tuпnagan-o yolg'onchi qiz, yor-yora, yolg'onchi qiz.
Hay-hay o'lan, jon o'lan-o o'lan ko'pdir yor-yora, o'lan ko'pdir,
O'lan aytgan tilingdan-o Ьitta o'ptir yor-yora, Ьitta o'ptir.
Daryoga tosh otmanglar-o cho'kar-ketar yor-yora, cho'kar, ketar,
Uzoqqa qiz beпnanglar-o, olar-ketar yor-yora, olar, ketar.
Daryolarning ul yuzida Ьir tup anjir yor-yora, Ьir tup anjir,
Bir tup anjir taglarida tilla zanjir yor-yora, tilla zanjir.
Tilla zanjir halqalari uzilmasin yor-yora, uzilmasin,
Kelin-kuyov taqdirlari buzilmasin yor-yora, buzilmasin.

Yor-yor
Yig'lama qiz yig'lama, to'y seniki yor-yor,
Ostonasi tillodan, uy seniki yor-yor,
yor-yorey, uy seniki yor-yor.
Tog'da toychoq kishnaydi, ot bo'ldim deb yor-yor,
Uyda kelin yig'laydi, yot bo'ldim deb yor-yor,
yor-yorey, yot bo'ldim deb yor-yor.
Daryolaming ul yuzida, uylaringiz yor-yor,
Oqarishib ko'rinadi bo'ylaringiz yor-yor,
yor-yorey, bo'ylaringiz yor-yor.
lpmidi ipakmidi, kiyganingiz yor-yor,
Bizdanam ortiqmidi suyganingiz yor-yor,
yor-yorey, suyganingiz yor-yor.
Daryolaming ul yuzida, Ьir tup anjir yor-yor,
Bir tup anjir taglarida, tilla zanjir yor-yor,
yor-yorey, tilla zanjir yor-yor.
Tilla zanjir halqalari, uzilmasin yor-yor,
Kuyov-kelin taqdirlari buzilmasin yor-yor,
yor-yorey, buzilmasin yor-yor.

Yuqoridan men kelaman,
Ot o'ynatib, yor-yor, ot o'ynatib.
Qo'lginamda parang miltiq,
Quyon otib, yor-yor, quyon otib.
Otib bergan quyoningiz,
Alo ekan yor-yor, alo ekan.
Shul qishloqning sho'x qizlari,
Balo1 ekan, do'st-do'st, balo ekan.
Daryo toshqin, suvlar to'lqin,
O'tolmayman, yora, o'tolmayman.
Otim oriq, manzilimga
Yetolmayman, yor-yor, yetolmayman.
Otginamni oriq qilgan,
Shul mayda tosh, yore, shul mayda tosh.
Ranginamni sariq qilgan,
Shul qalam qosh, yora, shul qalam qosh.

Yor-yor
- Qoshingizni qaro deydilar,
Qora qosh ukam-ey, yor-yor.
Shirin so'z ukam, yor-yor,
Ko'rsat qoshingni Ьir ko'rayin,
Jonim ukamey, yor-yor.
- Qoshimni ko'rib nima qilasiz,
Siz akajonim yor-yor,
о _ -Jomm akajonim yor-yor.
Qaldirg'ochning qanotini,
Ko'rmabmidingiz, yor-yor.
- Ko'zingni qaro deydilar,
Qora ko'z ukam, yor-yor,
Shiriп so'z ukam, yor-yor.
Ko'rsat ko'ziпgni Ьir ko'rayin,
Jonim ukamey yor-yor.
- Ko'zimni ko'rib nima qilasiz,
Siz akajonim, yor-yor,
Jonim akajoпim, yor-yor.
Ohularning ko'zlarini
Ko'rmabmidingiz, yor-yor.
- Yuzingni qizil deydilar,
Qizil yuz ukam, yor-yor,
Shirin so'z ukamey yor-yor.
Ko'rsat yuzingni Ьir ko'rayin,
Jonim ukamey yor-yor.
- Yuzimni ko'rib nima qilasiz,
Siz akajonim, yor-yor,
Jonim akajonim yor-yor.
Bozordagi shirrnoy nonni,
Ko'rmabmidingiz yor-yor.

Yor-yor
To'lin oyning yonidan, yulduz uchdi, yor-yor,
Paxtakor mard yigitga, singlim tushdi, yor-yor.
Qiz ham yigit dalada, ishda dongdor, yor-yor,
Qarang hurmat taxtada surati bor, yor-yor.
Kelinimiz ko'ksiga, orden taqqan, yor-yor,
Paxta terib o'n besh ming, elga yoqqan, yor-yor.
Kuyov-kelin mehnatda, sinashipti, yor-yor,
Yuraklari sevgi-la tutashipti, yor-yor.
To'ying qutlug' muborak, plan to'ldi, yor-yor,
Do'stlar yuzi xursandlik Ьilan kuldi, yor-yor,
Oltin soat sovg'amiz, to'yonamiz, yor-yor,
Yor-yor aytib chin qalbdan quvonamiz, yor-yor.

Yor-yor
Qo'shiq boshi to'ylarda,
Yor-yor bo'lur yor-yor,
Yor-yor aytib qiz-yigit,
Quvnab kular yor-yor.
Kuyov-kelin o'sgan yurt,
Keng chamanzor yor-yor,
Qiz-yigitga baxt bergan,
Hur vatandir yor-yor.
Keliн poshsha quvongil,
Kelar yoring yor-yor,
Yigitlar sarasi,
Vafodoring yor-yor.
Yurganimiz chamanlar,
Orasidir yor-yor,
Kelin poshsha qizlaming
Sarasidir yor-yor.

Kuyov yigit ko'ylagi
Oppoq ekan yor-yor,
Kelin poshsha iqboli,
Porloq ekan yor-yor.
Уоr-уш degan чu'shiqni
Aytgan yaxshi yor-yor,
Sevar yoring qadriga,
Yetgan yaxshi yor-yor.
Kuyov-kelin uylari,
Gulga to'lsin yor-yor,
To'ng'ichlari oq yuzli,
O'g'il bo'lsin yor-yor.
Kuyov-kelin yo'liga,
Qarashaylik yor-yor,
Kamol topgan vatanda,
Shod yashaylik yor-yor.
Yor-yor aytsam tinmasdan,
Kun-u kecha yor-yor,
Qo'shiqlarim tuganmas
Yuz yilgacha yor-yor.

Husn elining podshosi,
Sanam erur yor-yor,
Qomati хо'Ь kelishgan,
Sanam eпnish yor-yor,
Yorey-yorey, sanam eпnish yor-yor.
Sabo Ьilan subhidam,
Gul ochilar yor-yor,
Gul ochilar erta-kech.
Qizil lola yor-yor.
Yorey-yorey, sanam ermish yor-yor.
Qalam-qalam qoshlari,
Chizilgandur yor-yor,
Davlat Ьilan yetgaysan,
Murodingga yor-yor.
Yorey-yorey, sanam eпnish yor-yor.

Yor-yor aylanay
Naqarot.
Qizil olma gulidek,
Qizil yuzligim yorim.
Og'zida novvot bonnu,
Shirin so'zligim yorim,
Yorim chiqdi elakka,
O'tlar soldi yurakka.
Naqarot.
Qanday ko'ngil chopadi,
Sevganingdan bo'lakka.
Bugun xafalik yetdi,
Mehribon yorim ketdi,
Boqqa borsam izi bor,
Sabrim tomoman yetdi.

Yor vafodor
Soy bo'yida arava, yor vafodor (уе),
Soyaboni bormikin, o'shanda maylim bor.
Soyabonning ichida, yor vafodor (уе),
Sohibjamol bormikin, o'shanda maylim bor.
Naqarot:
Ho-ho yalla, ho yalla,
Taralla yalla, ho yalla, o'shanda maylim bor.
Arava kelar shoshib, yor vafodor (уе),
Ichiga fonar osib, o'shanda maylim bor.
Aravada Ьizning yor, yor vafodor (уе),
Kelar qoshini qoqib, o'shanda maylim bor.
Naqarot:
Ho-ho yalla, ho yalla,
Taralla yalla, ho yalla, o'shanda maylim bor.

Yor, muncha zor etding meni (ufori)
Birimda ko'rdim Ьir bekach,
Dor boyladim, bo'lmadi hech,
Yodimda sen erta-yu kech,
Yor, muncha zor etding meni,
Kimlarga xor etding meni.
Ikkimda ko'rdim yorni хо'р,
Xat boyladim yoshlar to'kib,
Xatga qarab Ьir-Ьir o'qib,
Yor, muncha zor etding meni,
Кimlarga xor etding meni.
Uchimda ko'rdim toshida,
G'ijim ro'moli boshida,
O'smani ko'rdim qoshida,
Yor, muncha zor etding meni,
Kimlarga xor etding meni.
To'rtimda ko'rdim to'da gul,
Qafasda sayraydi bulbul,
Qon bo'ldi noladan bu dil,
Yor, muncha zor etding meni,
Кimlarga xor etding meni.
Yoring bo'lsa yosh bo'lsa, omonyor,
Yursa ko'chalar to'lsa, omonyor.
Do'sting ko'rib suyunsa, omonyor,
Dushmaning kuyib o'lsa, omonyor.
Naqarot:
Dodey, voydodey, omonyor,
Seni qaro ko'zingdaney, omonyor,
Dodey, voydodey, omonyor,
Seni shahlo ko'zingdaney, omonyor.
Eshik oldi gul hovuze, omonyor,
Gul tergali kelganmize, omonyor.
Gulni bahona qilibe, omonyor,
Yor ko'rgali kelganmize, omonyor.
Naqarot.
Qoshingni qarosigaye, omonyor,
Xol bo'lay orasigaye, omonyor.
Asti rahming kelmaydiye, omonyor,
Birovning bolasigaye, omonyor.
Naqarot.

Hayyor-yor
Otma meni tosblar Ьilan, hayyor-yor, aylanay,
Uchib ketay qusblar Ьilan, hayyor-yor, aylanay.
Qusblar uchsa men uchmayman, hayyor-yor, aylanay,
Ko'zing to'lsin yoshlar Ьilan, hayyor-yor, aylanay.
Oshiq bo'ldim o'zingga, hayyor-yor, aylanay,
Qoshing Ьilan ko'zingga, hayyor-yor, aylanay.
Aytplmayman yuzingga, hayyor-yor, aylanay,
Insof bersin o'zingga, hayyor-yor, aylanay.
Bog'ing uzra gul bo'lsa, hayyor-yor, aylanay,
O'rtasida yo'l bo'lsa, hayyor-yor, aylanay.
Bir to'da qizlar bo'lsa, hayyor-yor, aylanay,
Har kim suyganin olsa, hayyor-yor, aylanay.
Osmondagi uch o'rdak, hayyor-yor, aylanay,
Uchchalasi ham Ьirdak, hayyor-yor, aylanay.
Bizning o'zbek qizlari, hayyor-yor, aylanay,
Ochilgan qizil guldek, hayyor-yor, aylanay.

Ililla yor
Ililla yorim uyg'onsin, ililla yor, ililla,
Socblari Ьelga chulg'onsin (о), ililla yor, ililla.
Ro'molimni olibsan, ililla yor, ililla,
Olib dorga solibsan (о), ililla yor, ililla.
Ro'molim uchdi ketdi, ililla yor, ililla,
Daryoning shamoliga ililla yor, ililla.
Bizning yor tashlab ketdi, ililla yor, ililla,
Nashaning xumoriga, ililla yor, ililla.
Ro'molimni ber baqqa, ililla yor, ililla,
Hazilingni qo'y aqqa, ililla yor, ililla.
Senga tegmay men o'lay, ililla yor, ililla,
Seni olmay men o'lay, ililla yor, ililla,
Toza qoldik chatoqqa, ililla yor, ililla.

Mirzacho'l yor-yori
Peshanamni yaltiratgan cho'l shamoli, yor-yor,
Yuragimni sirqiratgan yor jamoli, yor-yor.
Yor, jon.
Po'lat otga tisl1 bog'latib g'o'za chopdim, yor-yor,
Farg'onadan cho'lga kelib baxtim topdim, yor-yor.
Baland parvoz ekan cho'lning burgutlari, yor-yor,
Undan baland paxtakor qiz-yigitlari, yor-yor.
Yor, jon.
Yorug' ekan cho'l osmoni yulduzlari, yor-yor,
Yigitlardan o'tishibdir sho'x qizlari, yor-yor.

Yorimiz omon

Sharh yozing

Izoh: HTML belgilash qo‘llab-quvvatlanmaydi! Oddiy matndan foydalaning.
    Yomon           Yaxshi

Yor-yor